Trường mầm non Họa Mi – Hà Nội

Tên dự án: Trường mầm non Họa Mi

Địa điểm: Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: sơn nội thất, ngoại thất Vivida

VIVIDA-truong-mam-non-hoc-mi-ba-dinh

VIVIDA-truong-mam-non-hoc-mi-ba-dinh-2