Đại Học Nông Lâm – Bắc Giang

Tên dự án: Khu nhà học lý thuyết Đại Học Nông Lâm – Bắc Giang

Địa điểm: Bích Sơn, Việt Yên, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Sản phẩm cung cấp: sơn nội thất, ngoại thất Vivida

VIVIDA-DH-nong-lam