Khu nhà ở Cán Bộ chỉ Huy – cơ quan Bộ Quốc Phòng

Tên dự án: Khu nhà ở Cán Bộ chỉ Huy – cơ quan Bộ Quốc Phòng Long Biên

Địa điểm: Quận Long Biên, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: sơn nội thất, ngoại thất Vivida

VIVIDA-nha-o-can-bo-quoc-phong-long-bien