Trường THCS Điện Biên – Hà Nội

Tên dự án: Trường THCS Điện Biên

Địa điểm: 67 Quán Thánh, Hà Nội

Sản phẩm cung cấp: sơn nội thất, ngoại thất Vivida

trung-hoc-co-so-dien-bien-2